گزارشی از مجمع عمومی سالیانه خرداد 1397

درابتدای جلسه یک فیلم در مورد شرکت پخش شد . در ادامه مدیر عامل محترم شرکت توضیحاتی در مورد وضعیت کلی عملکرد شرکت ارائه کرد که از نکات قابل توجه این توضیحات می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:
در سال مالی مورد گزارش شرکت بیش از 555 هزار میلیون ریال درآمد داشته است که به نسبت سال قبل آن با رشد 21 درصدی همراه بوده است.
در سال مالی مورد نظر سود خالص شرکت 95.371 میلیون ریال بوده است که این پارامتر با رشد 20 درصدی به نسبت سال 95 همراه بوده است .
طی سال مالی مذکور این شرکت با سرمایه ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی به ازای هر سهم 477 ریال سود شناسائی نموده است.
در این گزارش اعلام شد که شرکت گلدشت اصفهان از تمامی استانداردهای موجود بالاتر و به لحاظ میانگین تولید شیر قابل رقابت با کشورهای معتبر و پیشرفته دنیا می­باشد
در حال حاضر به واسطه متخصصین مجموعه درصد تلفات گوساله های تازه متولد در محدوده 1% میباشد که بسیار قابل توجه است.

ادامه مطلب …