ارسال کانکس جهت کمک به مردم عزیز زلزله زده کرمانشاه

روز دوشنبه مورخ 27 آذرماه 1396 محموله 4 عدد کانکس و 4 عدد کانکس سرویس بهداشتی اهدایی از طرف شرکت گلدشت نمونه اصفهان به مناطق زلزله زده ارسال گردید .