دریافت ویژه نامه بورس

فایل ویژه نامه اختتامیه سومین نمایشگاه بین المللی ، بانک ، بیمه و خصوصی سازی کیش تقدیم می گردد . شامل مصاحبه مدیر عامل محترم شرکت با هفته نامه بورس و مطالب متنوع پیرامون بازار سرمایه برای دریافت اینجا کلیک کنید .