درج در تابلو بورس اوراق بهادار

با صلوات بر محمد و آل محمد و ضمن عرض تبریک و تهنیت به مدیریت محترم ، به استحضار می رساند شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) در مورخ 21 تیر ماه 95 در تابلو بورس اوراق بهادار ; بازار عادی فرابورس درج گردید .