گلدشت نمونه در رسانه ها

مجله دام و کشت و صنعت – تابستان 94

 

Image0002 Image0003
Image0004 Image0005

هفته نامه آتیه نو (ویژه نامه نمایشگاه تأمین اجتماعی)

Image0001

 

نخستین نمایشگاه تأمین اجتماعی سرمایه گذاری وتوسعه پایدار

تلاش برای بازگشت مجموعه سیاستگذاری ها و عملکردها به ریل اصلی، از جمله دستورکارهای سازمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید بوده است. مجموعه این تلاش ها در راستای اجرای ماموریت ذاتی این سازمان مشتمل بر صیانت حداکثری از منابع بین نسلی و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمت رسانی به شرکای اجتماعی سازمان صورت می پذیرد.

فعالیت های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی که عمدتا در قالب شرکت سرمایه گذاری تامین (شستا)، صورت می گیرد، نقشی موثر در اجرای ماموریت های ذاتی این سازمان ایفا می کند. بدیهی است ارائه تصویری شفاف از چیستی، چرایی و چگونگی فعالیت های اقتصادی سازمان؛

 • به ارتقای سطح همراهی و همزبانی افکار عمومی و از جمله شرکای اجتماعی با سازمان یاری خواهد رساند.
 • به تسهیل فعالیت های اقتصادی سازمان کمک کرده و مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر را به همراهی بیشتری با سازمان برای رفع مشکلات مبتلابه شرکت های زیرمجموعه سازمان سوق خواهد داد.
 • به مراجع قانونی در دولت و مجلس کمک خواهد کرد که در اتخاذ تصمیمات مرتبط با حوزه عمل سازمان، از جمله طرح ها و لوایح تکلیفی، مقدورات عینی سازمان را بیشتر از پیش مدنظر قرار دهند.

در همین راستا، با ابلاغ مقام عالی سازمان تامین اجتماعی، موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه به عنوان یکی از بازوهای فرهنگی این سازمان ماموریت یافت نمایشگاهی را به صورت سالانه، با محوریت معرفی فعالیت های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی برگزار کند.

برگزاری نخستین نمایشگاه تامین اجتماعی؛ سرمایه گذاری و توسعه پایدار در همین راستا قابل ارزیابی است. این نمایشگاه، تلاش دارد تصویری واقعگرایانه از فعالیت های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی ارائه داده و بر این نکته تاکید کند که سازمان تامین اجتماعی در دوره جدید، نه تنها بر صیانت حداکثری از منابع مالی بین نسلی و خدمت به شرکای اجتماعی خود تاکید دارد، بلکه در صورت فراهم شدن بستر لازم، ظرفیت بدیع برای نقش افرینی حداکثری در توسعه پایدار اقتصاد ایران در اختیار دارد.

شرکت کنندگان:

شرکت های ماموریتی، مدیریتی و غیرمدیریتی زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی

بازدیدکنندگان:

این نمایشگاه به صورت VIP و با دعوت از مدیران، فعالان و کارشناسان ارشد کشور برگزار خواهد شد. از جمله مدعوین این نمایشگاه، عبارتند از؛

 • مقامات و مدیران ارشد کشوری تا سطح استانداران
 • مدیران ارشد سازمان ها، ارگان ها و نهادهای اقتصادی دولتی
 • مقامات ارشد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی
 • نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور
 • اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن
 • سفرا و نمایندگان اقتصادی کشورهای خارجی در ایران
 • روسای دفاتر نمایندگی های شرکت های خارجی در ایران
 • فعالان بزرگ اقتصادی کشور از بخش خصوصی