برگزاری سمینار آموزشی با موضوع تحلیل عملکرد گله شیری

سمینار آموزشی با موضوع تحلیل عملکرد گله شیری در شرکت گلدشت نمونه اصفهان برگزار شد
در تاریخ 22/12/1401 سمینار آموزشی با موضوع تحلیل عملکرد گله شیری و با دعوت از آقای دکتر جبار زارع، تحلیل گر فنی شرکت تعاونی وحدت برگزار شد. در این سمینار که در محل شرکت گلدشت و با حضور مدیر عامل و سایر مدیران و کارشناسان شرکت گلدشت نمونه اصفهان برگزار گردید، مطالب به شرح زیر ارائه گردید:
• بررسی و تحلیل شاخص های تولید
• بررسی و تحلیل شاخص های ماندگاری
• بررسی و تحلیل شاخص های تولید مثلی.
• بررسی و تحلیل حذف در گاو و گوساله.
• بررسی حوزه های که می تواند سود اقتصادی را در گله افزایش دهد.

برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق

کلاس عملی اطفاء حریق جهت آشنایی پرسنل با انواع خاموش کننده  و بالا بردن سطح آگاهی پرسنل در زمینه ایمنی و اطفاء حریق در محل شرکت برگزار شد.
در این آموزش و مانور  موضوعات اطفاء حریق جهت آشنایی پرسنل با انواع خاموش کننده های دستی،ترکیبات آن ها،کاربرد آن ها با توجه به حریق رخ داده و نحوه عملیات با خاموش کننده ها در فضای باز و فضای بسته و طرز کار با خاموش کننده ها توسط کارشناس تشریح گردید و در ادامه  پرسنل حاضر در جهت تمرین عملی در محوطه شرکت به اطفا با انواع خاموش کننده ها پرداختند.

 

کلاس آموزشی بیماری یابی در گاو

بیماری یابی در گاو :

در این جلسه توضیحاتی کاربردی در خصوص نحوه بیماری یابی در گاو ها بصورت مجزا در شیردوش و بهاربند ها از روی علائم قابل تشخیص توسط آقای مهندس کامیارنژاد ارائه گردید.