برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق

کلاس عملی اطفاء حریق جهت آشنایی پرسنل با انواع خاموش کننده  و بالا بردن سطح آگاهی پرسنل در زمینه ایمنی و اطفاء حریق در محل شرکت برگزار شد.
در این آموزش و مانور  موضوعات اطفاء حریق جهت آشنایی پرسنل با انواع خاموش کننده های دستی،ترکیبات آن ها،کاربرد آن ها با توجه به حریق رخ داده و نحوه عملیات با خاموش کننده ها در فضای باز و فضای بسته و طرز کار با خاموش کننده ها توسط کارشناس تشریح گردید و در ادامه  پرسنل حاضر در جهت تمرین عملی در محوطه شرکت به اطفا با انواع خاموش کننده ها پرداختند.

 

کلاس آموزشی بیماری یابی در گاو

بیماری یابی در گاو :

در این جلسه توضیحاتی کاربردی در خصوص نحوه بیماری یابی در گاو ها بصورت مجزا در شیردوش و بهاربند ها از روی علائم قابل تشخیص توسط آقای مهندس کامیارنژاد ارائه گردید.